گروه پیمانکاری پالارسازه با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در امر اجرای سازه های بتنی با در اختیار داشتن کادر اجرایی مجرب و با تجربه، توانایی انجام و اجرای کلیه فعالیت ها عمرانی با به همراه داشتن ابزار و تجهیزات کافی اجرایی، بکارگـیری توان بالای نیروهـای انسانی متخصص و مجرب، به صورت دستمزد یا بامصالح را دارا می باشد. و در زمینه های زیر آماده همکاری با مهندسان و کلیه نهاد ها می باشد. ارماتور بندی و قالب بندی سازه های تجاری و مسکونی، دیوار برشی یک طرفه و دو طرفه، دیوار¬حائل، فنداسیون های بزرگ و کوچک، مخزن اب، استخر اجرای انواع سقف¬های¬دال¬تخت¬¬ بتنی، یوبوت، کوبیااکس تیرچه یونولیت، سقف کامپوزی و نصب صفحه ستون و در صورت نیاز مهندسین گرامی ابزار نو، اجرای دو سقف به صورت هم زمان قابل انجام می شود. این گروه به صورت تمام وقت اماده اجرایی کلیه خدمات ذکر شده می باشد.

گروه پالار سازه

نترنتذ ذننلنلتاتل ات ات تا